Trafikstatistik för NorrNod

Statistik över förbrukad Internetkapacitet

Om graferna visar noll i värde för senaste 30 min är det för att justeringar gjorts och omkalibering sker, när den är klar visas all data igen

Senaste 60 min, uppdateras var 5 minut

Senaste 2 dagarna

Senaste 7 dagarna

Senaste 30 dagarna

 
 
linje linje linje
NorrNod
 
 

Statistik

 

NorrNod - http://www.norrnod.se/stats/index.shtml  
Informationen kontrollerades senast 2 Oct 2017
Ansvarig för sidan: info@norrnod.se